A cappella

masterpiece

Ordets oprindelse

Ordet ‘a cappella’ er italiensk og betyder egentlig “i kapelstil”, “i kirkestil”, og betegner flerstemmig sang uden instrumentalledsagelse.

Ordet cappella betegner oprindelig et særligt afgrænset rum i en kirke, dernæst særlig det rum, hvor sangkoret var opstillet, og endelig selve sangkoret.

Moderne a cappella

Moderne a cappella musik tager ofte udgangspunkt i jazz populærmusikken. Stemmen bruges mere kreativt end i den klassiske kortradition og man kan ofte opleve imitation af instrumenter såvel som bevidst brug af vejrtrækningslyde, intensiverede konsonanter og andet. Beatboxing – vokal imitation af trommer – er ligeledes udbredt.

I moderne a capella musik er mikrofonbrug ofte en vigtig del af lydbilledet, i det man kan forstærke ellers uhørbare lyde og gøre brug af klangmuligheder som ellers ville være for lave til at blive hørt. Brugen af mikrofoner muliggør også andre tekniske hjælpemidler – effekter som ekko, rumklang, oktaveringsmaskiner etc.