DCS_3314

Iørefaldende sang og verdensmusik

Realm Of Play udspiller sig i et musikalsk univers med referencer fra store dele af verden. Værket indeholder inspirationer fra Indien, Bulgarien, Afrika, USA men også europæisk klassisk musiktradition. Det er et varieret og kontrastfyldt værk med kraftfyldte og smukke øjeblikke, samt iørefaldende temaer som er gennemkomponeret i en nytænkende form.

Biblens tekster i ny musik

Sangeren og komponisten Kristian Skårhøj har samlet en række af biblens tekster, der taler om Guds Ånd og gjort dem levende gennem bevægende musik. Det bliver en rejse fra biblens første vers og frem til pinsedagen, og undervejs møder vi Nikodemus og det moderne menneskes søgen og tvivl.

Legende pinse a cappella

Musikken er skrevet til solister, kor og percussion og unikke improvisationer indgår ved hver koncert. Denne idé underbygger pinsens essens, hvor Gud lader sin ånd tale gennem menneskets stemme. På pinsedagen blev apostlene inspireret (‘in spirit’ – ‘be-åndet’), i øjeblikket og værket beskriver dette gennem nærværende her-og-nu improvisationer.